Hur kan vi stå till tjänst?

Det mesta som Tannre K&M arbetar med ryms inom begreppet Kart o Mätservice. Det kan gälla inmätningar av detaljer som är byggda/befintliga och utsättningar av detaljer som ska byggas/kontrolleras. Läget av detaljen bestäms tredimensionellt. Mätningarna resulterar oftast i någon typ av beräkning och kartredovisning.

Resultatet av en inmätning kan vara:

• Primärkarta
• Grundkarta
• Ledningskarta
• Projekteringsunderlag
• Volymberäkning
• Terrängmodell
• Stomnätspunkt
• FlygsignalResultatet av en utsättning kan vara:

• Väglinje
• Gränspunkt
• Hushörn
• Pålläge
• KabellägeBESÖKSADRESS: TANNERUD VÄSTSTUGA 1, ARVIKA | MOBIL: 070 668 20 88 |