Välkommen till Tannre Kart & Mätservice

Tannre Kart & Mätservice är ett enmansföretag med inriktning mot kart och mätservice. Kartframställning, inmätning och utsättning utförs med programvaror och instrument som är välkända på marknaden. Detta medför effektivt datautbyte.
Jag mäter in och levererar den geografiska informationen i ett format som passar din verksamhet. Om du planerar nybyggnation gör jag utsättning från ditt underlag. Under byggprocessen kan kontrollmätningar utföras och dokumenteras.

Jag blir gärna din samarbetspartner och förmedlar kunskap, kontakter och tjänster inom fastighetsbildning, geodesi, fotogrammetri och GIS.
Kontakta mej så kan vi diskutera problem och lösningar.

Läs mer om oss

Nyheter

Vet du ....
..att du kan göra 3D-utskrifter av din modell ?

..att det har byggts ny stugby och väg vid Hovfjället ?

..att Eda kommun har gått över till det nya höjdsystemet RH 2000 ?

..att det har byggts en solpark i Glava ?

..att Töcksfors handelspark invigs våren 2012?

..att info om geografiska data samlas här ?Länkar

Arvika kommun
Eda kommun
Lantmäteriet
Metria
TrimtecHitta till oss

Tannre K&M:s kontorBESÖKSADRESS: TANNERUD VÄSTSTUGA 1, ARVIKA | MOBIL: 070 668 20 88 |